TAMESIS s. r. o.

IT a GIS, konzultačne služby v oblasti informatiky a geoinformatiky. Vývoj softvérových riešení, zber údajov, analýzy...

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica

 

Ing. Danuša Kubinská | info@tamesis.sk | www.tamesis.sk

TAMESIS s. r. o., Dolná Resla 9, Banská Štiavnica, 96901, IČO: 48226921, DIČ: 2120105361, IČ DPH: neplatca DPH